Vệ sinh sau công nghiệp

Chúng tôi luôn cố gắng phục vụ để cuộc sống tốt đẹp hơn.

Vệ sinh sau công nghiệp

Chúng tôi luôn cố gắng phục vụ để cuộc sống tốt đẹp hơn.

Vệ sinh sau công nghiệp

Chúng tôi luôn cố gắng phục vụ để cuộc sống tốt đẹp hơn.

Vệ sinh sau công nghiệp

Chúng tôi luôn cố gắng phục vụ để cuộc sống tốt đẹp hơn.

Vệ sinh sau công nghiệp

Chúng tôi luôn cố gắng phục vụ để cuộc sống tốt đẹp hơn.

BẢNG GIÁ

Bảng Giá Dịch Vụ Vệ Sinh

Bảng Báo Giá Chung

STT
Dịch vụ
ĐVT
Đơn giá VND
01
Vệ sinh công trình tổng quát (có lau kính mặt ngoài)
m2
12.000 - 25.000
02
Vệ sinh công trình tổng quát (không lau kính mặt ngoài)
m2
8.000 - 25.000
03
m2
10.000 - 25.000
04
Vệ sinh kính mặt ngoài tòa nhà cao tầng (bảo trì công trình xây dựng)
m2
8.000 - 25.000
05
Vệ sinh kính mặt trong (công trình vừa xây dựng xong)
m2
6.000 - 15.000
06
Vệ sinh kính mặt trong (bảo trì công trình xây dựng)
m2
5.000 - 15.000
07
m2
8.000 - 25.000
08
m2
200.000 - 500.000
09
m2
300.000 - 600.000
10
m2
8.000 - 25.000
11
Giặt ghế văn phòng (thường)
cái
8.000 - 25.000
12
Giặt ghế văn phòng (giám đốc)
cái
20.000 - 50.000
13
Giặt ghế sofa
bộ
200.000 - 1.000.000
14
kg
35.000 - 40.000
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ
Vệ sinh sau công nghiệp tại Nghệ An
Tel:
Chúng tôi luôn cố gắng phục vụ để cuộc sống tốt đẹp hơn!